برگزاری دوره های آموزشی روش تحقیق
 اپراتور سایت  07 اسفند 1396   اضافه کردن دیدگاه جدید

با درخواست طلاب مدرسه وبه همت معاونت پژوهش و در راستای کیفیت بخشی وتخصصی شدن تحقیقات طلاب دوره های روش تحقیق از مقدماتی تا پیش رفته توسط استاد معظم حاج آقای محقق فر در مدرسه برگزار گردید.

تصویر امنیتی

تصویر امنیتی جدید